מכון התקנים השיק תקן חדש של מערכת ניהול סביבתי

מכון התקנים השיק תקן חדש של מערכת ניהול סביבתי

מכון התקנים הישראלי פרסם את התקן הישראלי ת"י 14005- מערכות ניהול סביבתי: קודים מנחים ליישום בשלבים של מערכת ניהול סביבתי, לרבות השימוש בהערכת ביצועים סביבתיים.
ת"י 14005 (המאמץ את התקן הבינלאומי ISO 14005) הינו מדריך ליישום ת"י 14001 בכל ארגון ובמיוחד בארגונים קטנים ובינוניים. ת"י 14005 אינו מכיל הקלות לעומת ת"י 14001 והוא מהווה כלי להדרכת המשתמש ה"עצמאי" ביישום ת"י 14001. 
התקן החדש הוא "תקן האב" בסדרת תקני ניהול ישראליים בתחום איכות הסביבה והוא אימוץ של התקן הבינלאומי בנושא. ת"י 14001 מפרט דרישות ממערכת ניהול סביבתי והוא מושתת על עקרונות דומים לאלה שבתקני ניהול אחרים דוגמת ת"י 9001 בתחום ניהול איכות, ת"י 18001 בתחום הבטיחות או ת"י 50001 בתחום האנרגיה.
בארה"ב ובאירופה מפעל או ארגון בעל עשרות או מאות עובדים נחשב בינוני או קטן, בעוד שבארץ ארגון מסוג זה יכול להיחשב גדול. מסיבה זו ת"י 14005 חשוב מאוד לתעשייה הישראלית, שמתאפיינת בעיקר בארגונים קטנים ובינוניים. שימוש בת"י 14005 בקרב התעשייה הישראלית יוביל אותה להשגת יעדים סביבתיים והפקת תועלת רבה.


פי.סי.חץ