הממונה על ההגבלים העסקיים פסל מיזם שיכון ובינוי ואלקטרה

הממונה על ההגבלים העסקיים פסל מיזם שיכון ובינוי ואלקטרה

הממונה על הגבלים עסקיים, דיויד גילה, הודיע על התנגדותו לעסקה בין שיכון ובינוי, אורתם סהר הנדסה ואלקטרה, הנוגעת למיזם להקמת תחנת כוח לייצור חשמל בטכנולוגיית אגירה שאובה בצוק מנרה, על-ידי טורבינה הפועלת בכוח מים שנשאבו מראש תוך ניצול הפרשי גבהים.
במסגרת העסקה התכוונה שיכון ובינוי לרכוש את הזכויות הנתונות לאורתם סהר במיזם, ולחבור לאלקטרה ולתאגידים נוספים המחזיקים ביתר הזכויות בו.
תחנות אגירה שאובה מייצרות חשמל בטכנולוגיה ייחודית הממירה אנרגיית תנועה של מים המוזרמים ממאגר גבוה למאגר נמוך לאנרגיה חשמלית. מעבר לייצור אנרגיה חשמלית, תחנות האגירה השאובה מספקות שירותים ייחודיים למשק החשמל, כגון גיבוי המערכת ומתן מענה מהיר לביקוש פתאומי לחשמל, ויסות עודף היצע של חשמל בשעות השפל (על-ידי הפעלת משאבות השואבות את המים חזרה למאגר העליון) וכיוצא בזה.
לפני מספר חודשים אישר גילה לשיכון ובינוי ולאלקטרה לשתף פעולה במיזם להקמת תחנת אגירה שאובה בגלבוע. לעת הזו דומה כי לצד המיזמים המתוארים במנרה ובגלבוע, קיימת כיום היתכנות להקמת תחנת אגירה שאובה נוספת אחת בלבד, וזאת ביחס לתחנה אשר עשויה לקום באזור כוכב הירדן.
הממונה מסביר כי אישור המיזוג המבוקש היה מביא לזהות אינטרסים בין הבעלים של שתיים מתוך שלוש תחנות אגירה שאובה שעשויות לקום בעתיד הנראה לעין.


פי.סי.חץ