אלקטרה ו-‏ynet פירקו את השותפות באתר ynet shops

אלקטרה ו-‏ynet פירקו את השותפות באתר ynet shops

אלקטרה מוצרי צריכה, ספקית פתרונות מיזוג אוויר מסחריים וביתיים, הודיעה על פירוק השותפות עם חברת ידיעות אינטרנט הידועה גם כ- ‏ynet‏, על פירוק השותפות סביב אתר ‏ynet shops‏.
בהודעה שמסרה החברה לבורסה צוין כי השותפות שהחלה באפריל 2011, תפורק מרצון וכי המגבלות שהוטלו בהסכם הקמת השותפות על הצדדים "בדבר הגבלות על עיסוק, בלעדיות והעדר תחרות מבוטלות".
בהתאם להוראות ההסכם הוסדרו חובות וזכויות הצדדים בדבר התחייבויות הצדדים כלפי צדדים שלישיים ולצורך הפסקת השותפות ופירוקה, לרבות הסכמה לפיה אלקטרה תהיה אחראית לכל העלויות, ההוצאות והתשלומים וביצוע הצעדים שנקיטתם תידרש, הנובעים מפעילות השותפות וכן מהליך סגירתה ופירוקה וכן כי אלקטרה תהיה האחראית לחבויות השותפות.
להערכת אלקטרה, העלויות הכרוכות בפירוק השותפות אינן מהותיות לחברה. כמו כן הוסכם כי הזכויות באתר האינטרנט של השותפות יעברו לבעלותה של אלקטרה וכי רוכשי המוצרים לא ייפגעו כתוצאה מהמהלך.


פי.סי.חץ