רשות החשמל חתכה בשליש את תעריפי מתקני הקוגנרציה

רשות החשמל חתכה בשליש את תעריפי מתקני הקוגנרציה

 

מליאת רשות החשמל פרסמה החלטתה לעדכון תעריפים ליצרני חשמל במתקני קוגנרציה. מליאת הרשות מדגישה כי עדכון התעריף המנע תשואה עודפת ליצרנים שביטא התעריף הקודם ובא להבטיח מזעור העלויות שישלמו הצרכנים וחלוקה נכונה יותר של הסיכונים בין יצרני הקוגנרציה וצרכני האנרגיה התרמית שלהם לבין כלל הצרכנים במשק. עדכון התעריף מאפשר חיסכון של מעל מיליארד ₪ לצרכני החשמל בישראל. התעריף החדש נע בין 26-24 אגורות לקוט"ש בהתאם לכמות הקווטש"ים השנתית המיוצרת ע"י המתקן.
עדכון התעריף מתבסס על ייצור חשמל בתחנת קוגנרציה יעילה ותשלום עבור החשמל העודף שמועבר לרשת. התעריפים מבוססים על העמסת כלל העלויות של המתקן (הקמה, תפעול,דלק) על כלל האנרגיה החשמלית המיוצרת במתקן קוגנרציה יעיל, כאשר היצרן נהנה מתועלות נוספות כדוגמת חסכון בעלויות ההולכה, פערים מול רכיב הייצור ומכירת קיטור המיוצר במתקן הקוגנרציה. בטכנולוגיה זו טמון יתרון של ייצור חשמל וקיטור ביעילות גבוהה אותו ניתן למכור לרשת ולצרכנים, במקביל לשימוש בקיטור גם בתהליכים שונים אצל צרכני הקיטור באתר המתקן וגם לתהליך ייצור החשמל.
החלטה זו תיכנס לתוקף באופן מיידי ותישאר בתוקף עד ליום 1.1.2015 או עד הגעה להיקף בעלי רישיונות (קבועים ומותנים) בקוגנרציה שהינם בעלי אישורים תעריפיים המופעלים בגז טבעי בהספק מותקן של 1000 מגהוואט, לפי המוקדם מביניהם. ההחלטה נקבעה לאחר הליכי שימוע מפורטים ונרחבים במסגרתם גם נשמעו היזמים בעל פה.
 


פי.סי.חץ