הגז הטבעי עשוי להביא לצמיחה של אחוז במהלך 2013

הגז הטבעי עשוי להביא לצמיחה של אחוז במהלך 2013

 

כלכלת ישראל עשויה ליהנות מצמיחה של אחוז במידה ואספקת הגז מקידוח תמר תחל בעוד כחודשיים-שלושה, כך קובע דו"ח חדש שפרסם נגיד בנק ישראל.
הדו"ח מציין כי "בהנחה שהפקת הגז מקידוח "תמר" תחל במהלך הרבעון השני של 2013, הצמיחה הצפויה לשנת 2013 עומדת על 3.8 אחוזים, והיא מבטאת את החלטת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי המתודולוגיה של רישום תפוקת הגז (והחלפת יבוא דלקים) בנתוני החשבונאות הלאומית במחירים קבועים; בהינתן מתודולוגיה זו, חטיבת המחקר מעריכה כי הפקת הגז תתבטא בתוספת של כנקודת אחוז לצמיחה ב-2013". 
יחד עם זאת, עיכוב ושיבושים באספקת הגז הטבעי עשויים להביא את עדכון תחזית הצמיחה כלפי מטה, דבר שייתן את אותותיו על המשק כולל בתחום התעסוקה.
 


פי.סי.חץ