אנלייט השלימה את הסגירה הפיננסית לפרויקט חלוציות

אנלייט השלימה את הסגירה הפיננסית לפרויקט חלוציות

 

חברת אנלייט, מקבוצת יורוקום, השלימה את הסגירה הפיננסית לפרויקט חלוציות באמצעות שותפות שהינה בבעלותה המלאה, בהיקף כספי של 500 מיליון שקל.
פרויקט החלוציות בנגב המערבי הוא המיזם הפוטו-וולטאי הגדול ביותר שאושר בישראל, בהיקף של 55 מגה-וואט, והוכרז זה מכבר על ידי ממשלת ישראל כפרויקט תשתית בעל חשיבות לאומית. החוב הבכיר לפרויקט יהיה בהיקף כספי של עד 440 מיליון שקל ויועמד על ידי סינדיקט מימון בהובלת בנק לאומי ובשיתוף גופים מוסדיים מקבוצות כלל ביטוח והפניקס.
כחלק מהמיזם, חתמה אנלייט עם קרן נוי להשקעה בתשתיות ואנרגיה על הסכמי הלוואה נוספים שישמשו לצורך השקעה בפרויקט. במסגרת ההסכמים, קרן נוי תזרים לשותפות בבעלות אנלייט הלוואות בגובה של כ-78 מיליון שקל. ההלוואות יינתנו גם לשותפות מוגבלת נוספת בבעלות אנלייט שהיא בעלת הרישיון בפרויקט.
 


פי.סי.חץ