רשות החשמל השלימה את המכסה למתקנים פוטוולטאים גדולים

רשות החשמל השלימה את המכסה למתקנים פוטוולטאים גדולים

 

רשות החשמל הודיעה כי הסדרת מתקני ייצור חשמל סולארי מאוגוסט 2011 עבור מתקני ייצור המחוברים לרשת ההולכה, שנקבעה בהתאם להחלטת הממשלה, הקצתה 460 מגוואט למתקנים סולאריים גדולים.
חלוקת המכסה הקצתה 60 מגוואט למכרז הקרקע בתמנע, עד 200 מגוואט למתקנים פוטוולטאים ואת יתרת המכסה למתקני יצור סולר-תרמיים. 
המכסה הושלמה לאחר הפחתת תעריפים מצד הרשות ליזמות זו בשיעור של 36% (כולל הצמדות). הפחתה שחסכה לציבור סך של 1.3 מיליארד שקלים בערכים מהוונים.
מהלך זה הינו חלק ממהלך כולל לעדכון תעריפים המבוצע על-ידי הרשות למתקנים סולאריים פוטו-וולטאים שהיקף החיסכון ממנו לציבור הצרכנים נאמד בכ-3.5 מיליארד ₪ בערכים מהוונים, כ-6 מיליארד ₪ בערכים לא מהוונים על פני 20 שנה.
ברשות החשמל מציינים כי השלמת שלב זה הינו נדבך נוסף ביצירת כלים רגולטורים לעמידה ביעדי הממשלה בתחום האנרגיות המתחדשות, תוך שימת דגש למזעור העלויות לצרכן החשמל בחשבונות החשמל.
 


פי.סי.חץ