מפעל פיוניר נקנס בסך 416 אלף ש' בגין זיהום מים

מפעל פיוניר נקנס בסך 416 אלף ש' בגין זיהום מים

 

בית משפט השלום בתל אביב גזר על מפעל פיוניר לגלופות קנס בסך 3416 אלף ₪ בגין עבירות של זיהום מים משפכי המפעל, תוך הפרת תנאים ברישיון עסק והפרת תנאים בהיתר  רעלים שהיו ברשות החברה. 
פיוניר לגלופות הוא מפעל להכנת גלופות וגלילים להדפסה. בין השנים 2004-2010, במספר רב של מועדים, הזרימו הנאשמים למערכת הביוב שפכים החורגים מתנאי סף רבים של מתכות ומלחים המותרים להזרמה למערכת הביוב, תוך כדי הפרת תנאים ברישיון עסק והפרת תנאים בהיתר רעלים שהיו ברשות החברה.  
כתב האישום כלל אישומים על פי חוק המים, תשי"ט-1959, חוק רישוי עסקים, תשי"ט-1959, חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993, תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים), תשס"א-2000, תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכים תעשייתיים), תשס"ד-2004 ותקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), תשס"ג - 2003.
 


פי.סי.חץ