הפעילות באיטליה הניבה לסאנפלאואר הכנסות של כ-74 מיליון שקל

הפעילות באיטליה הניבה לסאנפלאואר הכנסות של כ-74 מיליון שקל

הכנסות קבוצת סאנפלאואר בשנת 2012 הסתכמו בכ-107.8 מיליון שקל, זאת לעומת הכנסות של כ-71.5 מיליון שקל בשנת 2011, גידול של כ-50.7%. עלייה זו נובעת מגידול בנפח הפעילות של הקבוצה בתחומי האנרגיה המתחדשת באיטליה. הכנסות סאנפלאואר ממכירת חשמל הסתכמו בשנת 2012 בכ- 99.6 מיליון ש"ח, צמיחה של כ- 55% לעומת שנת 2011. בשנה החולפת הגדילה סאנפלאואר באופן משמעותי את פעילותה באיטליה והכנסותיה באיטליה הסתכמו בכ-74.4 מיליון שקל לעומת 40.6 מיליון שקל בשנת 2011, צמיחה של כ- 83%. 
הרווח הגולמי של סאנפלאואר לשנת 2012 הסתכם בכ-60.3 מיליון שקל, גידול של 45% בהשוואה לכ-41.6 מיליון שקל בשנת 2011. 
הרווח התפעולי של הקבוצה הסתכם בכ-58.1 מיליון שקל בהשוואה לכ-33 מיליון שקל אשתקד, גידול של כ-76%. הרווח הנקי השנתי של החברה הסתכם בסך של 25.6 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי של כ-16 מיליון שקל בשנת 2011, גידול של כ-60%. 
אורלי כירם, מנכ"ל סאנפלאואר: "בשנת 2012 נמשכה מגמת הגידול בהיקף הפעילות הסולארית, אשר בא לידי ביטוי בתוצאות החברה, החל משורת ההכנסות דרך הרווח הגולמי והתפעולי ועד ה- EBIDTA וה- "FFO. 
 


פי.סי.חץ