בית המשפט המחוזי אישר תביעה ייצוגית נגד חברת החשמל

בית המשפט המחוזי אישר תביעה ייצוגית נגד חברת החשמל

שופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב, דרורה פלפל, אישרה תובענה שהוגשה כנגד חברת חשמל על ידי מספר תובעים, כתובענה ייצוגית. לטענת התובעים גבתה החברה החל משנת 2002 כ-11 מיליארד שקל באופן לא חוקי מהציבור - סכום שלפי התביעה שימש למימון תוספות שכר, הטבות וחריגות שכר בלתי חוקיות שלא אושרו כדין, ששולמו לעובדי החברה במרוצת השנים.
בהתאם להחלטה, הסעדים שיידונו במסגרת התובענה יהיו השבה של כל תשלומי צריכת החשמל ששילמו ביתר חברי הקבוצה, עובדי החברה לשעבר, בתקופה הרלוונטית, בגין חריגות שכר ופנסיה. זאת בשל השפעת טעות אקטוארית שקרתה ב-2009 ביחס להתחייבות לפנסיה ובגין עלויות המימון שנגרמו בשל אותה טעות.
מדובר בתביעה הייצוגית הגדולה ביותר שהוגשה אי פעם בישראל. הבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת החשמל הוגשה על-ידי יונתן שליידר ביולי 2009 ונטען בה כי חברת החשמל גבתה מהציבור במשך שנים גבייה ביתר של תעריף החשמל, שנקבע כולו כנגזרת מהוצאות חברת החשמל, לרבות תשלומי שכר ורכיבים נלווים שלכאורה שילמה לעובדיה בניגוד לדין.
מדובר בין השאר במשכורות 13 ו-14 בלתי חוקיות שחלקן אף שולמו בהיקף של 140% מהשכר הרגיל, קידום בדרגות הכולל תוספות שכר לא חוקיות, קידום גמלאי החברה בדרגה מדי שנתיים, תשלומי הוצאות רכב ללא קשר לנסיעות בפועל ועוד.
בהתאם להחלטה, הדרך להשבת הכספים תהיה בין על ידי תשלום בפועל ובין על ידי מתן הנחות עתידיות בתשלומי החשמל. סכום התובענה הוערך על ידי בית המשפט בין 9.5 ל-11 מיליארד שקל. 
 


פי.סי.חץ