צפי לגידול של 3.2% בייצור החשמל המשקי

צפי לגידול של 3.2% בייצור החשמל המשקי

חברת החשמל צופה גידול נוסף של 3.2% בייצור החשמל המשקי בשנת 2013, בתנאי
שמזג האוויר יהיה דומה לשנה שעברה ולא תהיה הרעה כלכלית. 
חברת החשמל עצמה צפויה לרדת בייצור האנרגיה ב-5.3%, מכיוון שתחול עלייה בייצור החשמל על-ידי יצרנים פרטיים בשיעור של כ-217%. כתוצאה מכך, נתח השוק של היצרנים הפרטיים צפוי לשלש את עצמו ולהגיע ל-12%.
בחברה חושפים בנוסף נתונים לפיהם נשברו שיאי ביקוש לחשמל בחורף ובקיץ 2012. בשנת 2012 נשבר שיא הביקוש לחשמל בקיץ ועמד על 11,920 מגה וואט - שיא הגבוה בכ-3.5% לעומת שיא הביקוש בקיץ 2010. 43% מכלל הביקוש נבעו מהפעלת מזגנים, כתוצאה מעומס החום הכבד עד קיצוני. בחורף 2013 נשבר שיא הביקוש לחשמל במהלך ימי הסערה בשבוע שעבר, והביקוש הסתכם ב-11,240 מגה וואט, שיא הגבוה בכ-1.5% לעומת שיא הביקוש לחורף 2012.
במידה ויהיה גל חום בקיץ 2013, שיאי הביקוש לחשמל עשויים להגיע ל-12,214 מגה וואט בעומס חום כבד ול-12,755 מגה וואט בעומס חום קיצוני.
החברה מציגה נתונים לפיהם היא התייעלה בשני העשורים האחרונים בשירות לציבור, כך שנה החולפת הצרכן הממוצע חווה עד שלוש שעות של הפסקות חשמל בשנה בלבד. זאת, לעומת המצב עד שנת 1992, אז ללקוחות חברת החשמל היו כ-10-14 שעות של הפסקות חשמל בממוצע לצרכן - ירידה של 70%. לאור הסערה הגדולה שהייתה בחורף 1992, חברת החשמל השקיעה תכנון ומשאבים ושיפורים רבים בוצעו ברשת החלוקה, ותוך שלוש שנים, בשנת 1995, הורידה את מספר שעות הפסקת החשמל הממוצעות בכ-40% וללקוחות היו רק 6 שעות של הפסקות חשמל בממוצע ללקוח.
 


פי.סי.חץ