אלקטרה נדל”ן רוכשת נכס בנירנברג תמורת 69 מיליון שקל

אלקטרה נדל”ן רוכשת נכס בנירנברג תמורת 69 מיליון שקל

חברת אלקטרה נדל"ן ממשיכה ליישם את תהליך הארגון מחדש של נכסיה בגרמניה. החברה חתמה, יחד עם שותפים, על הסכם לרכישת נכס בגרמניה בתמורה לכ-68.9 מיליון שקל , הנמוכה בכ-26% משווי החוב שכנגד הנכס. העסקה בוצעה מול הבנק שמימן בעבר את העסקה לרכישת הנכס על ידי אלקטרה נדל"ן. יצוין כי חלקה של אלקטרה נדלן בנכס הנרכש יעמוד על 75%.
התמורה שתשולם בעסקה, תשמש את הבנק לפירעון של כ-74% מההלוואה שכנגד הנכס, שהיקפה עומד כיום על כ-93.1 מיליון שקל (כ-19.8 מיליון אירו). לגבי יתרת ההלוואה, שעומדת על כ-24.2 מיליון שקל (כ-5.15 מיליון אירו) - לא יהיו לבנק בטוחות כלשהן ולא זכות חזרה לבעלים, כך שבפועל הבנק מוותר על סכום זה.
הנכס הנרכש ממוקם בעיר נירנברג ומשתרע של שטח של כ-28 אלף מ"ר. הנכס מושכר במלואו, לתקופה של כ-8 שנים, לחברת האופנה הגרמנית Wohrl ומניב דמי שכירות בהיקף שנתי של כ-10 מיליון שקל (כ-2.15 מיליון אירו) המגלמים תשואה של 14.5% על ההשקעה.
לאחרונה חתמה אלקטרה נדל"ן על עסקה דומה נוספת, שבמסגרתה היא תרכוש 3 נכסים בגרמניה מידי הבנק המממן, בתמורה לכ- 163.9 מיליון שקל, הנמוכה בכ-34.3 מיליון שקל משווי החוב שכנגדם.
הארגון מחדש של הנכסים בגרמניה הוא חלק מתהליך מקיף של ארגון מחדש המיושם בשורות אלקטרה נדל"ן מקבוצת אלקטרה בשנה האחרונה, הכולל הן מימוש נכסים שמיצו את הפוטנציאל שלהם, והן הסדרת האחזקות בחלק מנכסי החברה בגרמניה מול הבנקים המממנים. מטרת מהלכים אלה היא להביא לשיפור ביחסים הפיננסיים של החברה וטיוב תיק הנכסים.
 


פי.סי.חץ