IBM מפתחת טכנולוגיה להמרת אנרגיה סולארית למיזוג אוויר

IBM מפתחת טכנולוגיה להמרת אנרגיה סולארית למיזוג אוויר

במרכז הפיתוח והמחקר של חברת IBM מתבשל בימים אלה פרויקט ייחודי: פיתוח טכנולוגיה חדשנית להמרת אנרגיה סולארית לתעשיית מיזוג האוויר, לייצור חשמל והתפלת מים.
מדובר בהפקת אנרגיה פוטוולטאית המרכזת עוצמה השקולה לזו של 2,000 שמשות – ביעילות העשויה להוביל לאיסוף של עד 80% מהקרינה הנכנסת, לצורך המרתה לאנרגיה שימושית. נודע כי עלויות התפעול של המערכת המשולבת הזאת נאמדות בכשליש מאלה של מערכות מקבילות.
המערכת שמפתחת IBM אמורה להתבסס על צלחת ענק קעורה, המורכבת ממספר רב של מראות ונשלטת על ידי מערכת מעקב הקובעת ומשנה את זווית הצלחת על פי מסלול מהלך השמש. האור הנקלט בצלחת מופנה אל מספר יחידות קליטה המקוררות בנוזלים העוברים בערוצים מיקרוניים, באופן המשלש את כושר ההמרה של השבבים הפוטוולטאיים.
יחידת קליטת האנרגיה מורכבת ממאות שבבים ומספקת 25 קילו-ואט חשמל. השבבים הפוטו-וולטאיים ממוקמים על גבי מבנה מיקרוני של צינוריות נוזל קירור, הממוקמות כמה עשיריות מיקרון מפני השבב, דבר המאפשר התגברות על בעיית פיזור החום המשבשת את עבודת המערכות הפוטוולטאיות. הודות לנוזל הקירור, ניתן להגיע לריכוז עוצמת הקרינה בשיעורים של עד פי 5,000. 
 


פי.סי.חץ