חברת חשמל חתמה על הסכם מימון לרכישת תוספות לטורבינות גז

חברת חשמל חתמה על הסכם מימון לרכישת תוספות לטורבינות גז

חברת החשמל מדווחת כי מולאו כל תנאי הקדם למימוש הסכם מימון בין החברה לבין קונסורציום בנקים לרכישת שלוש תוספות קיטוריות לטורבינות גז באתרים חגית, אשכול ורמת חובב ושירותים נלווים במסגרת פרויקט חירום שלב ב’. 
הסכם המימון הינו בביטוח הסוכנויות לביטוח סיכוני סחר חוץ מדרום קוריאה- KSURE ומצ’כיה- EGAP.
על פי הסכם המימון, היקף ההלוואה הינו עד 153 מיליון דולר ועד כ-110 מיליון אירו כולל פרמיות ביטוח סיכוני סחר חוץ והריבית בזמן ההקמה. תקופת ההלוואה המוערכת הינה כ- 14 שנים, כאשר תקופת הניצול המשוערת של ההלוואה הינה למשך כשנה וחצי ותקופת הפירעון הינה 12 שנים.
שר האנרגיה והמים, סילבן שלום, ציין כי מרבית זמנו מאז נכנס לתפקיד הוקדש להיערכות חברת החשמל למחסור הצפוי בקיץ. בין היתר הוצגו לשר שורת צעדים שנועדו להקטין את הסיכון להפסקות חשמל - צעדים שהעלות הכוללת שלהם מגיעה לכ-1.5 מיליארד שקל. בנוסף לרכישת הטורבינות, רכשה החברה גנרטור חלופי שנמצא כבר בשימוש בתחנת כוח פרטית בהולנד עבור תחנת הכח גזר. 
 


פי.סי.חץ