אנלייט במו

אנלייט במו"מ לרכישת הפעילות הפוטוולטאית של אורמת בישראל

אנלייט אנרגיה מתחדשת, מקבוצת יורוקום, שבבעלות שאול אלוביץ, מדווחת על מו"מ עם אורמת לרכישת פעילות פיתוח הפרויקטים הפוטו-וולטאים של אורמת בישראל.
במסגרת המו"מ, חתמו החברות על הסכם הבנות עקרוני, לפיו הוענקה לאנלייט אופציה לרכישת אחזקותיה של אורמת בתאגידים המחזיקים בפרויקטים תמורת כ- 800 אלף שקל, אשר ישמשו כבסיס התשלום וכמקדמה לרכישת הפרויקטים.
מרבית פרויקטים אלה נמצאים כעת בשלבי ייזום מתקדמים, אולם טרם השלימו את מלוא ההליכים הרגולטוריים והתכנוניים לשם הקמתם. במידה ויזכו בעתיד לכל האישורים הדרושים, מימושם בפועל על ידי החברה יהיה כפוף לתשלום תמורה נוספת, המשקפת בעיקרה מרכיב פרמיה מוגבלת, אשר מותנית בהיקף הספק הפרויקטים אשר ימומשו בפועל.
לאורמת פעילות פיתוח המרוכזת במספר תאגידים ייעודיים (SPVs) אשר עוסקים בייזום פיתוח ורישוי של מערכות ומתקנים פוטו-וולטאיים בינוניים, מעל 50 קילו-וואט המתחברים לרשת החלוקה, ומתקנים גדולים המחוברים לרשת ההולכה. אחזקותיה של אורמת בתאגידים נעות בין 51% ל- 100% כשבמרבית הפרויקטים מתייחס המשא ומתן לרכישת מלוא אחזקותיה של אורמת.
 


פי.סי.חץ