ישראל בדרך להפוך למוקד בינלאומי של מצוינות בתחומי האנרגיה

ישראל בדרך להפוך למוקד בינלאומי של מצוינות בתחומי האנרגיה

משרד האנרגיה והמים ישקיע השנה כ- 25 מיליון ש"ח בסיוע למימון 30 תכניות חדשניות בתחומי אנרגיה מתחדשת, מים ותחליפי נפט לתחבורה.
הסיוע אושר במסגרת 'קול קורא' שפורסם על ידי יחידת המדען הראשי במשרד, אליו הוגשה מועמדותן של 55 תכניות שונות. בין התכניות שאושרו 11 מחקרים אקדמיים, 9 פרויקטי חלוץ והדגמה ו-10 פרויקטי הזנק. הפרויקט כולו מהווה חלק ממדיניות המשרד לקידום פרויקטים חלוציים לאנרגיה מתחדשת. ההשקעה תאפשר לקדם טכנולוגיות ופתרונות ישראליים שהבשילו לכדי צורך בהקמת מתקן חלוץ והדגמת הפיתרון בקנה מידה ממשי. המימון שאושר מצטרף לשורת התוכניות הקיימות במשרד האנרגיה והמים מזה מספר שנים, באמצעותן תומך המשרד בפרויקטי מחקר ופיתוח על שלביהם השונים בנושאי הליבה של המשרד. 
לשכת המדען הראשי משמשת כזרוע הטכנולוגית של משרד האנרגיה והמים ומהווה את האסמכתא המקצועית שעל בסיסה נבנית מדיניות ארוכת הטווח, מוטת טכנולוגיה, בתחומי האנרגיה ומדעי האדמה והים של מדינת ישראל. לשכת המדען הראשי שואפת לשמר ולפתח את התשתיות הפיזיות, האנושיות והטכנולוגיות של ישראל, תוך תכנון ובניית כלים שיאפשרו את מימוש מדיניות המשרד. זאת, באמצעות השקעה במו"פ באקדמיה, בחברות הזנק, ובאמצעות שיתוף פעולה עם גופי ממשל, אקדמיה ותעשיה בעולם. 
בשנים האחרונות, מספר לא מבוטל של מחקרים אקדמאיים ופרויקטים תעשייתיים שקודמו באמצעות מסגרות המימון, זכו להכרה בינלאומית ולהצלחה מסחרית. פעילות זו מבטאת את השאיפה של משרד האנרגיה והמים להפוך את ישראל למוקד בינלאומי של מצוינות בתחומי האנרגיה המתחדשת, המים וההתייעלות האנרגטית.
 


פי.סי.חץ