ברנד זכתה במכרז של נתג”ז לעבודות צנרת והנחת צינור גז טבעי

ברנד זכתה במכרז של נתג”ז לעבודות צנרת והנחת צינור גז טבעי

חברת ברנד דיווחה לבורסה, כי בהמשך לבחינה של שווקים חדשים פוטנציאלים על-ידי החברה במטרה להרחיב את הפעילות העסקית שלה ולמאמציה לאיתור שווקים חדשים, נבחרה על ידי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל במכרז לביצוע עבודות צנרת ופעולות נלוות הכוללות הנחת צינור גז טבעי. 
ההיקף הכספי של הפרויקט הנו כ- 42 מיליון ש"ח. החברה עוסקת בייצור והרכבה מוצרי פלדה ומחזיקה ב"התכוף".
הפרויקט, שיבוצע בשיתוף קבלני משנה דוגמת החברה הבורסאית נקסטקום וגורמים מקצועיים נוספים, הוא חלק מהאסטרטגיה העסקית, הכוללת "בחינה של שווקים חדשים פוטנציאלים במטרה להרחיב הפעילות". החברה אף מגישה כי תמשיך לפעול בהתאם לאסטרטגיה זו, "במטרה להרחיב את פעילותה בתחומים הקשורים במישרין ובעקיפין לגילויי הגז הטבעי".
 


פי.סי.חץ