אלדובי: הורדת כמות הגז ליצוא מהווה בכייה לדורות

אלדובי: הורדת כמות הגז ליצוא מהווה בכייה לדורות

"החלטה כזו היא מכה אנושה לתעשיית חיפושי הגז הישראלית", אמר יו"ר איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל, אורי אלדובי, בעקבות החלטת הממשלה להגביל את הייצוא ל- 40%.
עוד הוסיף אלדובי: "הורדת כמות הגז ליצוא אחרי החלטה שהתקבלה לאחר שנת עבודה של ועדה בינמשרדית מקצועית מהווה בכייה לדורות. חוסר העקביות של ממשלת ישראל יוביל לכך שחברות בינלאומיות ומשקיעים זרים ידירו רגליהם מתעשיות הנפט והגז הישראלית ויעדיפו לפתח תעשיה זו במדינות שכנות ובכך תעשייה האנרגיה לא תתפתח ולא יתווספו מקומות עבודה במשק הישראלי".
 


פי.סי.חץ