אלקטרה צריכה חתמה הסכם קיבוצי ל-5 שנים עם ההסתדרות

אלקטרה צריכה חתמה הסכם קיבוצי ל-5 שנים עם ההסתדרות

אלקטרה מוצרי צריכה הודיעה על חתימת הסכם קיבוצי מיוחד בין החברה לבין הסתדרות העובדים הלאומית. ההסכם, שנחתם לתקופה של חמש שנים, מסדיר את מערכת יחסי העבודה בחברה לאור הכרת הצדדים בחשיבות קיום
יחסי עבודה נאותים לצורך שימור וקידום זכויות העובדים, בד בבד עם קידום מטרותיה של החברה.   ההסכם עוסק, בין היתר, בקבלת עובדים ותנאי עבודה, תקופת ניסיון וקבלת קביעות, תנאי שכר ורווחה כגון תוספות שכר, מענקי הצטיינות, קרן השתלמות וכיו"ב, פנסיה מקיפה או הסדר פנסיוני אחר, סיום יחסי עבודה, יישוב חילוקי דעות ותשלום דמי חבר, דמי טיפול ודמי ועד.
 


פי.סי.חץ