תאת מוכרת מלוא אחזקותיה בבנטל תעשיות

תאת מוכרת מלוא אחזקותיה בבנטל תעשיות

תאת טכנולוגיות הודיעה ​​היום כי חתמה על הסכם למכירת מלוא אחזקותיה בבנטל תעשיות בע”מ (Bental Industries), המהוות כ-70% מהון המניות המונפקות ויוצאות הדופן של החברה, לבנטל השקעות (Bental Investments Agshah) עבור תמורה כוללת של 5 מיליון דולר. בעקבות העסקה כאמור, בנטל השקעות תחזיק ב-100% מהון המניות המונפק של בנטל תעשיות.
השלמת העסקה צפויה להתבצע במהלך השבועות הבאים, והיא מותנית באישור העסקה על ידי רשות ההגבלים העסקיים. דירקטוריון תאת ישקול חלופות לשימוש בכספים שהתקבלו כתמורה בעסקה, ובכלל זה שימוש בתמורה לרכישות אסטרטגיות בעתיד על ידי תאת על מנת לשפר את היתרונות התחרותיים של החברה.
תאת היא ספקית מוצרי קירור וחימום ושירותים לתעשיית האווירונים והחלל ולצבאות יבשתיים, מכרה את כל מניותיה בחברה הבת בנטל (70%) תעשיות לחברת בנטל השקעות, עבור 5 מיליון דולר. בנטל השקעות, שהחזיקה עד כה ביתרת המניות. בנטל השקעות תחזיק לאחר העסקה 100% מבנטל תעשיות. העסקה מותנית באישור הממונה על ההגבלים.


פי.סי.חץ