אלקו החזקות תעביר החזקות ב - 26 מקבצי דיור ל - LATA

אלקו החזקות תעביר החזקות ב - 26 מקבצי דיור ל - LATA

אלקו החזקות חתמה ביחד עם חברת הבת בבעלות מלאה של החברה, Elco North America Inc, וחברת הבת של אי.אן.אי (90%), Elco Landmark Residential Holdings LLC, וכן עם צדדים נוספים, על הסכם כולל.
במסגרת ההסכם, בין היתר, ELR העבירה או תעביר את החזקותיה הישירות והעקיפות ב-26 מקבצי דיור (6,914 יחידות דיור) שבבעלותה ובבעלות צדדים שלישיים לידי קרן הריט האמריקאית LATA.
אלקו החזקות הינה חברת אחזקות ופרויקטים ישראלית הפועלת בתחומי הנדל”ן ומוצרי הצריכה, באמצעות חברות בנות. החברות הבנות של אלקו החזקות כוללות את חברת אלקטרה, הפועלת בתחום שירותי התשתיות וניהול נדל”ן ומספקת מערכות מיזוג אויר מרכזי, מעליות, מערכות תברואה, תשתיות חשמל ועבודות גמר, את חברת אלקטרה נדל”ן הפועלת בתחום הנדל”ן המסחרי המניב בישראל ובחו”ל, וכן את חברת אלקטרה מוצרי צריכה הפועלת בתחום היבוא והשיווק של מוצרי צריכה חשמליים וכן בפיתוח, יצור והתקנה של מערכות מיזוג אויר ביתי ומסחרי בארץ ובעולם. 
לחברת אלקו אחזקות נוספות, ובהן חברת ליברטי פרופרטיס הפועלת בתחום הנדל”ן בישראל ובחו”ל וכן חברות נוספות בעוסקות בתחומי פעילותה המרכזיים. בעל השליטה בחברה הוא איש העסקים גרשון זלקינד.


פי.סי.חץ