עלייה של למעלה מ-50% בפליטת גזי החממה

עלייה של למעלה מ-50% בפליטת גזי החממה

למרות המודעות הסביבתית ההולכת וגדלה, דו”ח חדש  של צוות מומחי האו”ם לשינויי אקלים מעורר דאגה רבה. לטענת החוקרים חל בשנים האחרונות גידול של מעל 50 אחוז בהיקף פליטת גזי החממה השנתית הממוצעת לאטמוספירה בגין בני האדם בהשוואה לשלושת העשורים החולפים. 
החוקרים מציינים כי והמשבר הכלכלי של 2008 רק האט באופן זמני  את שיעור הפליטות. לדבריהם  ניתן להשתמש באמצעים שונים כדי להפחית את הפליטות ולצמצם את מידת התחממות כדור הארץ,  ואפילו להקטין את הכמות השנתית של הפליטות בשיעור של 70%-40% עד אמצע המאה הנוכחית. על פי הדו”ח החדש, במהלך השנים 2010-2000 גדלה פליטת גזי החממה והגיעה לשיעור של ג’יגהטון (מיליארד טונות) של דו תחמוצת הפחמן מדי שנה בממוצע. 
במהלך התקופה הנ”ל נרשם גידול שנתי ממוצע של 2.2%, לעומת שיעור גידול ממוצע של 1.3% בשנים 1970-2000. הגידול נמשך למרות שבמדינות רבות החלו לעשות שימוש באמצעים כמו תאורה חסכונית ושימוש באנרגיות מתחדשות, וכן למרות העובדה שבשנים 2008-2007 התרחש משבר כלכלי שהביא להאטה בקצב הפעילות התעשייתית.
פליטת דו תחמוצת פחמן משריפת דלקים לייצור אנרגיה ומפעילות תעשייתית היא הגורם ל-78% מכלל פליטות גזי החממה. ההסבר לגידול בפליטות, על אף השימוש באמצעים שונים להפחתתם, הוא הצמיחה הכלכלית באזורים רבים בעולם וכן הגידול באוכלוסייה. הגורם העיקרי שמחק את השיפורים שהביא השימוש באנרגיות מתחדשות, היה הרחבת השימוש בפחם לייצור אנרגיה בכלכלות מתפתחות דוגמת הודו וסין.


פי.סי.חץ