אושרה הקמת מתקן סולארי בהספק של 60 מגאוואט בגבים

אושרה הקמת מתקן סולארי בהספק של 60 מגאוואט בגבים

ועדת השרים לפנים ושירותים בראשות שר הפנים, גדעון סער, אישרה את תכנית תת”ל 59 - להקמת מתקן לייצור אנרגיה סולארית בסמוך לגבים. מדובר במתקן סולארי בהספק של 60 מגאוואט לייצור חשמל. 
המתקן יפעל בטכנולוגיה של המרת אנרגיית השמש בצורה ישירה לאנרגיה חשמלית ע”י 240,000 לוחות קולטים  שיפוזרו על שטח של כ-850 דונם. הלוחות שיצוידו במערכת מעקב אחר השמש, יסייעו לייצור אנרגיה שאיננה  מזהמת את האוויר כלל. האנרגיה תועבר מהמתקן באמצעות  קו מתח עליון חדש, שמהווה חלק ממסמכי התכנית. התכנית ממוקמת על קרקע חקלאית בצמידות לקיבוץ גבים מדרום, וצפונית למושב יכיני וממזרח  לכביש 34 על שטח כולל של כ-1295 דונם. 
בשל חשיבותו של הפרויקט למשק האנרגיה בישראל, הכריזה הממשלה ב-24.1.12 על התכנית כפרויקט תשתית בעל חשיבות לאומית. וזאת בהמשך להחלטת הממשלה  להגדיל את האמצעים לייצור אנרגיה חלופית בישראל, תוך צמצום השימוש בדלק לייצור אנרגיה. 


פי.סי.חץ