3 מיליון ש”ח יושקעו בפינוי ושיקום הר פסולת בבת ים

3 מיליון ש”ח יושקעו בפינוי ושיקום הר פסולת בבת ים

רשות מקרקעי ישראל תשקיע, באמצעות הקרן לשטחים פתוחים, כ-3.2 מיליון ש”ח בפינוי ושיקום של הר פסולת ומתחם הפארק בחופה הדרומי של בת ים, זאת על מנת, שעיריית בת ים תוכל להמשיך להקים באזור פארק בגודל של 75 דונם.
על פי תוכנית רשות מקרקעי ישראל, העבודות כוללת שיקום הר הפסולת - כרייה ופינוי הפסולת, איטום והסדרת השטח, ניקוז מי נגר וטיפול בגזים. משך זמן ביצוע העבודות מוערך ב-18 חודשים. פרויקט זה הינו חשוב לשיקום ופיתוח פארק חופי של חולות ומצוקי כורכר שישמש כפארק טבע עירוני אזורי. בנוסף, הפארק יעזור בסילוק מטרידים סביבתיים והשבת מינים מקומיים לטבע.
עלות ביצוע הפארק החופי הכולל את אתר הטבע העירוני ושיקום הר הפסולת נאמדת ב-28.5 מיליון שקלים סך הכל.
פארק החוף של בת ים שוכן בגבולה הדרומי של העיר, בשכנות לראשון לציון. הפארק נמצא במרומי המצוק המתנשא כ-4 מ’ מעל חוף היום על שטח של כ-75 דונם.


פי.סי.חץ