מפגינים אחריות

מפגינים אחריות

6000 התאגידים הגדולים באירופה יחויבו בדיווח חברתי-סביבתי
האם בקרוב תאגידי הענק שנסחרים בבורסות אירופה יחויבו לצרף לדו”חות הכספיים גם דו”ח אחריות חברתית – סביבתית? נראה שכן. לאחרונה הושגה פשרה בין מספר מדינות באיחוד האירופי ונציגי הפרלמנט האירופי, לפיה חברות גדולות אשר נסחרות בבורסה יהיו מחויבות, בפעם הראשונה, לדווח על סוגיות מפתח בנושאי זכויות האדם ואיכות הסביבה ובכלל זה סוגיות הקשורות לשרשרת האספקה. הצעת החוק המקורית דרשה להרחיב את החובה גם על חברות נוספות מעבר לחברות בורסאיות, אך עדיין מדובר על מהפכה של ממש.
נציב האיחוד האירופי לענייני פנים ושירותים חברתיים מיכאל בארנייר מסר בהודעה לעיתונות שהוציא הפרלמנט האירופי בעקבות ההחלטה כי הוא מקווה שהנציב הבא יידע לזרז את הליכי החקיקה וכי אירופה זקוקה לחוקים מתקדמים ומועילים באשר לשקיפות של מידע לא פיננסי של חברות גדולות. עוד הוסיף בארנייר כי “החברות אשר יחויבו בדיווח יתבקשו לגלות אודות גישות הניהול, הסיכונים והתוצאות בהקשר לסוגיות סביבתיות, חברתיות, יחס לעובדים, כיבוד ושמירה על זכויות אדם, מניעת שחיתות ושוחד, גיוון ברמות ההנהלה הבכירות ועוד”. 
החוק יחול כאמור על 500 החברות הציבוריות הגדולות באירופה, אך בנוסף אליהם יכללו בחוק תאגידים לא נסחרים גדולים נוספים כגון בנקים, חברות ביטוח וחברות נוספות אשר עליהם יוחלט בהמשך. 
סך הכל מדובר על כ-6,000 תאגידים גדולים מכל רחבי אירופה. הדיווח יוכל להתבצע הן ברמה הפרטנית של כל חברה וחברה או ברמה הקבוצה עבור קבוצות החזקה. 
ליעד אורתר, ראש תחום דיווחי קיימות במכון לאחריות תאגידית שבמרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן: “הדירקטיבה האירופית החדשה מהווה פריצת דרך של ממש בכל האמור להסדרת תחום האחריות החברתית של תאגידים בחוק. לא עוד הסתפקות בהתנהלות וולונטרית של חברות כי אם עיגון חובות הדיווח החברתיות והסביבתיות במסגרת חוקית. בימים אלו אנו מסייעים לח”כ איתן כבל להוביל מהלך דומה גם בכנסת ישראל ומקווים שבכך נוכל להוות דוגמא גם עבור לא מעט מדינות אירופאיות המתלבטות כיצד להכליל את התחום בספר החוקים של מדינתם”.
הצעת החוק הנוכחית, מאפשרת חופש פעולה די ניכר עבור תאגידים בבחירת מתודולוגיית הדיווח. יכולים להיות אלו הנחיות מדינתיות (כגון קוד הקיימות של גרמניה German Sustainability Code), אירופאיות או כלל עולמיות כגון יוזמת הגלובל קומפקט של האו”ם או התקן העולמי לניהול אחריות חברתית ISO 26000. ההצעה גם מתווה את הדרך להמשך הסדרת הנחיות הדיווח באופן מסודר במסגרת החקיקה האירופית. הצעה זו גם ממשיכה את החלטת הפרלמנט האירופי ממאי 2013 באשר לצורך להרחבת השקיפות בסוגיות מיסוי וקידום המהלך לחובת דיווח המיסוי של כל מדינה ומדינה. ההצבעה על הצעת החוק צפויה להתקיים בפרלמנט האירופי במהלך חודש אפריל 2014.


פי.סי.חץ