ביהמ”ש העליון הותיר את החסיון על תנאי מיזוג אייס-אלקטרה

ביהמ”ש העליון הותיר את החסיון על תנאי מיזוג אייס-אלקטרה

בית המשפט העליון (השופטים מלצר, הנדל ועמית) נתן לאחרונה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים במסגרת ערעור שהוגש על ידי תדיראן הולדינגס בע”מ בגין החלטת בית הדין להגבלים עסקיים להטיל חיסיון על חלק מן התנאים שקבע הממונה למיזוג בין אלקטרה  מוצרי צריכה לאייס אוטו דיפו בע”מ ואייס רשתות שיווק - מוצרי צריכה. החסיון שהטיל בית הדין להגבלים עסקיים על תנאי המיזוג נותר על כנו. עם זאת הובהר כי התנאים שקבע הממונה למיזוג, ואשר בית הדין להגבלים עסקיים הורה על חיסויים, מגבילים את יכולתה של אלקטרה ליצור בחנויות אייס שטחי תצוגה למוצרי חשמל ממותגים. הגבלה זו נעשתה באמצעות מגבלה על המחיר המרבי בקטגוריות מוצרי חשמל מסוימים ובכלל זה של מחירי מכירה בחבילות מוצרים.
יוזכר, כי עסקת מיזוג בין אלקטרה ואייס אושרה על ידי הממונה על הגבלים עסקיים, בכפוף לתנאים, ביום 8 במרץ 2012. בסוף פברואר האחרון אושרה בבית המשפט המחוזי בפתח תקווה רכישת אייס אוטו דיפו, שהידרדרה לקשיים פיננסיים. הרוכשת שנקבעה היא חברת אלקטרה, המחזיקה גם ברשתות שקם אלקטריק ומחסני חשמל. 
בשל החשש לפגיעה בתחרות בתחום, הנושא נבדק על ידי הממונה על הגבלים דיויד גילה, שהחליט ב־8 במרץ לאשר את המיזוג בכמה תנאים. תנאי אחד שנחשף קובע שיכולתה של אלקטרה להציג את מוצריה בשטחי התצוגה למוצרי חשמל בחנויות אייס הוגבלה.
 


פי.סי.חץ