סאנפלאואר תקים חוות רוח בהיקף של 100 מגה-וואט בפינלנד

סאנפלאואר תקים חוות רוח בהיקף של 100 מגה-וואט בפינלנד

חברת סאנפלאואר חתמה על הסכם, באמצעות חברת בת המוחזקת בשיעור של 82%, לרכישת רישיונות להקמת חוות רוח בהיקף כולל של עד כ-100 מגה וואט בפינלנד (עד 5 חוות רוח בהיקף של כ-20 מגה וואט כל אחת). התמורה בגין רכישת הרישיונות הינה בסך של 50,000 יורו לכל מגה וואט, כאשר הסכום הכולל המוערך הנו כ-5 מיליון יורו לפני מע”מ.
החברה מעריכה שעלות ההקמה של חוות הרוח תהיה בסך של כ-1.6 מיליון יורו למגה וואט, כאשר העלות הכוללת תלויה בהיקף הרישיונות שירכשו. החוות צפויות להיות מוכנות להקמה במהלך השנתיים הקרובות.
במסגרת הפעלת חוות הרוח, הממשלה הפינית תעניק הטבה לתקופה של עד 12 שנה לפרויקטים בהיקף כולל שלא יעלה על 2,500 מגה וואט. סאנפלאואר תקבל לאחר השלמת הקמתן של חוות הרוח את מחיר החשמל בשוק ובנוסף השלמה להפרש בין מחיר השוק למחיר המטרה אשר נקבע על ידי הממשלה הפינית. מחיר המטרה נקבע על סך של 8.35 יורו סנט לקילו וואט שעה אבל עד לתום שנת 2015 יוענק מחיר מטרה גבוה יותר בסכום של 10.53 יורו סנט לקילו וואט שעה. ההפרש בין מחיר המטרה למחיר השוק יחושב על בסיס מחיר שוק שלא יפחת מ-3 יורו סנט לקילו וואט שעה. מחיר השוק נכון להיום הנו 4.36 יורו סנט לקילו וואט שעה. 
 


פי.סי.חץ