אנרג’יאן הקפריסאית מונתה למפעילת רישיונות שרה ומירה

אנרג’יאן הקפריסאית מונתה למפעילת רישיונות שרה ומירה

שותפות מודיעין  אנרגיה הודיעה כי השותפים ברישיונות 347/”מירה” ו-348/”שרה”, התקשרו בהסכם לצירופה של חברת Energean E&P Holdings Ltd (“אנרג’יאן”) כשותפה ברישיונות ומינויה של אנרג’יאן כמפעילת הרישיונות.
אנרג’יאן הינה חברה הרשומה בקפריסין והינה חלק מקבוצת חברות בינלאומית מיוון העוסקת בחיפוש והפקה של גז ונפט, תוך התמקדות בים התיכון וצפון אפריקה, עם פעילות ביוון ומצרים. אנרג’יאן היא מפעיל מאושר של חיפושי נפט וגז ימיים על ידי ממשלות יוון ומצרים והינה המפעיל היחיד של שדות נפט וגז מפיקים ביוון. אנרגי’אן הקימה יחד עם Ocean Rig מיזם משותף לפעילות של חיפוש והפקה של נפט וגז. 
יצוין כי אנרג’יאן אותרה והוצגה לשותפים המתקשרים על ידי רציו. בהתאם לכך, ולאור העסקה עם רציו  ובכפוף להשלמת ההסכם עם אנרג’יאן, השותפים המתקשרים יעבירו לרציו  זכויות השתתפות נוספות בשיעור 5% מתוך 100% בכל אחד מהרישיונות.
 השותפים המתקשרים ימחו ויעבירו לאנרג’יאן זכויות השתתפות בשיעור של 25% בכל אחד מהרישיונות באופן שכל שותף מתקשר יעביר לאנרג’יאן חלק יחסי מהזכויות המועברות, בהתאם לחלקו היחסי ברישיונות בתוספת חלק יחסי בגין חלקה של GGR אשר כאמור אינה צד להסכם.


פי.סי.חץ