משרד התשתיות מקדם תקנות להגברת השקיפות במשק הגפ”מ

משרד התשתיות מקדם תקנות להגברת השקיפות במשק הגפ”מ

 
בעקבות זיהוי של חסמים משמעותיים הנוגעים לתחרות במשק הגפ”מ, שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, סילבן שלום, באמצעות מנהל הדלק והגז במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים מוביל שני מהלכים נוספים למען הצרכנים ומפרסם לעיון הציבור את תקנות פרסום מידע ותקנות תנאים דומים. טיוטת התקנות שמפורסמת להערות הציבור באתר המשרד, מציגה מהפכה בעולם הגפ”מ. 
שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום: “המשרד בראשותי ממשיך לפעול לטובת האזרחים ולהפחתת יוקר המחייה. קידום התקנות יאפשר את עידוד התחרות והגברת השקיפות במשק הגפ”מ, ובכך יחזק את כוחו של הצרכן הישראלי”. 
במטרה להגביר את השקיפות וההתנהלות הצרכנית יזם השר את תקנות פרסום מידע. מהות התקנות הינה דרישה מחברות שיווק גז הבישול לפרסם, מידי חודש את המחיר הממוצע אותו גבו מלקוחותיהן ברשות מקומית מסוימת. התקנה תאפשר לראשונה לצרכן הגז הביתי להשוות בין המחירים אשר גובים ספקי הגז השונים הפועלים באזורו וכך יוכל לבחור, ביתר קלות, ממי לרכוש גז בישול.
בנוסף, קובעות התקנות, כי ספקי הגז יחויבו לפרסם לצרכניהם המחוברים למערכת גז מרכזית, את המידע הרלוונטי עבורם, שיקל עליהם לעבור לספק גז אחר אם ירצו. כזכור, מעבר מספק לספק מחייב הסכמתם של 51% מדיירי הבית המשותף.
בנוסף, במטרה למנוע סירוב ספקים לחבר לקוחות משיקולים בלתי ענייניים, תקנות תנאים דומים מחייבות בפועל את ספקי הגז לספק גז ללקוחות המעוניינים בכך במחיר אותו פרסמו כמחיר הממוצע מכוח תקנות פרסום מידע, או במחיר שניתן ללקוחות דומים באזור. מטרת התקנות הינה למנוע מצבים בהם חברות נמנעות או מסרבות לספק גז ללקוחות משיקולים שאינם לטובת הצרכן, ולמנוע אפליית מחירים בין לקוחות דומים. 
אישור התקנות יובילו למהפכה בכל הנוגע לתחרות במשק הגפ”מ ויקדמו את השקיפות והמודעות הצרכנית בנושא.
 


פי.סי.חץ