עיר הבה’’דים תשקה שדות חקלאיים בנגב

עיר הבה’’דים תשקה שדות חקלאיים בנגב

 
‘מי רמת הנגב’, הזרוע הביצועית בתחומי המים והביוב של המועצה האזורית רמת הנגב, החלה בימים אלו בהקמת מפעל השבת קולחים באזור אשלים. המתקן יאפשר שימוש בכמיליון מטרים מעוקבים של מי קולחים לטובת השקיה של כ-1,000 דונם כרמי זיתים וגידולים אחרים באזור. 
מפעל ההשבה יכלול מאגר מים בנפח של כ-350 אלף קוב, מכון שאיבה לסניקת הקולחים וכ-6 קילומטרים של צנרת ממכון הטיהור לכרמים באזור. 
מכון הטיהור יתחיל לפעול באוגוסט 2014 כאשר עיקר השפכים שיוזרמו אליו צפויים להגיע מקריית ההדרכה של צה”ל - עיר הבהדי”ם, הצפויה להתאכלס בשנת 2015. הקמתו במקביל, תבטיח כי הקולחים יהפכו ממטרד סביבתי למקור מים לחקלאי האזור. עלות הקמת מפעל ההשבה כ- 19 מיליוני שקלים, בנוסף להשקעה בגובה של 100 מיליוני שקלים להסדרת הטיפול בשפכים באגן משאבים, שמבצעת המועצה האזורית באמצעות חברת מי רמת הנגב
שמוליק ריפמן, ראש המועצה האזורית רמת הנגב ויו”ר דירקטוריון מי רמת הנגב: “המועצה האזורית רמת הנגב רואה חשיבות בהבטחת הקמתן של תשתיות מים שיאפשרו להמשך שגשוגה של החקלאות במועצה. הקמת מפעל ההשבה ופרויקט הסדרת סילוק וטיהור השפכים באגן משאבים יאפשר את המשך תנופת הפיתוח וההתיישבות במועצה”.
יענקלה מוסקוביץ’, מנכ”ל מי רמת הנגב: “ראינו את הנולד והקמנו גוף מקצועי, שהפך לזרוע הביצוע של המועצה בכל הקשור בביוב ובמים. העברת פעילות הביוב והמים במועצות אזוריות לחברות עירוניות ולא לתאגידי המים והביוב העירוניים הוכיחה את עצמה כצעד יעיל שאינו מביא להתייקרות שירותי המים והביוב - כפי שהדבר היה בעיריות שהקימו תאגידי מים וביוב”.
 


פי.סי.חץ