אנלייט במשא ומתן לרכישת חוות רוח בפולין

אנלייט במשא ומתן לרכישת חוות רוח בפולין

אנלייט אנרגיה מתחדשת מנהלת משא ומתן לרכישת השליטה בחווה לייצור חשמל מאנרגיית רוח בפולין, הנמצאת בשלבי הקמה, בהספק של 36 מגה-וואט. החברה מנהלת מו”מ גם לקבלת אופציה להשקעה משותפת בפרויקט רוח גדול נוסף בהיקף של כ-110-214 מגה ואט המצוי בשלבי פיתוח.
הפרויקט מצוי כיום בבעלותה המלאה של חברה מקומית, אשר פיתחה את הפרויקט מראשיתו. על פי מתווה העסקה הנוכחי, ההשקעה תבוצע באמצעות תאגיד החזקה ייעודי בשליטת אנלייט (50.1%), אשר יוחזק בשותפות עם קרן בינלאומית (49.9%) להשקעה באנרגיה ותשתיות. תאגיד ההחזקה ירכוש 50.01% ממניות תאגיד הפרויקט, כאשר היזם המקומי יחזיק ב-49.99% מתאגיד הפרויקט.
הפרויקט מצוי כיום בשלבי הקמה מתקדמים, כאשר פיתוחו הושלם וכן נחתמו ההסכמים לרכש הטורבינות, ההקמה והתפעול שלו. כמו כן, נחתם הסכם מימון במתווה project” finance” עם בנק פולני. בשלב מקדמי זה, החברה מעריכה כי הפרויקט יחובר לרשת החשמל ויחל לפעול מסחרית עד לסוף שנת 2014.
הפרויקט ממומן בחוב בכיר בהיקף של כ-39 מיליון אירו לתקופה של 13 שנים. על פי מתווה המשא ומתן, עלות הפרויקט הכוללת נאמדת בכ-49 מיליון אירו, כאשר ההשקעה הכוללת הנדרשת מהחברה והקרן לשם רכישת 50.01% מתאגיד הפרויקט הנה כ-9 מיליון אירו. חלק החברה הינו כ-4.5 מיליון אירו. התמורה תשולם על פי שלבים ואבני דרך אשר ייקבעו במסגרת השלמת תהליכי העסקה. החברה תעמיד את חלקה ממקורותיה העצמיים. 
על-פי הערכות ראשוניות המסתמכות על מהירות הרוח שנמדדה באתר במשך מספר שנים, ועל הספק הייצור של הטורבינות, חוות הרוח צפויה לייצר כ-105,000 מגה-וואט שעה בשנה, וההכנסות הכוללות ממנה צפויות לעמוד על כ-9.5 מיליון אירו ברוטו לשנה. הכנסות הפרויקט מתקבלות ממכירת חשמל וממכירת “תעודות ירוקות” אשר מוענקות ליצרני חשמל מאנרגיות מתחדשות. לשנת 2014 התקבול המינימאלי בגין מכירת חשמל עומד על סך של 181.55 זלוטי (כ-44 אירו) עבור 1 מגה וואט שעה מיוצר והתעודות הירוקות נסחרות כיום במחיר של כ-180 זלוטי (כ-43.5 אירו)  לתעודה הניתנת עבור 1 מגה וואט שעה מיוצר.


פי.סי.חץ