שינויים רגולטורים מאיימים על המשך פעילות חברות ישראליות באירופה

שינויים רגולטורים מאיימים על המשך פעילות חברות ישראליות באירופה

 
חברות האנרגיה הסולארית הישראליות סאנפלאואר ואלומיי קפיטל, עלולות להיפגע משינויים רגולטוריים באיטליה וספרד. לאחרונה  פורסמה חקיקה חדשה בספרד אשר מורידה את היקף הסבסוד. השינוי עשוי לגרום לסאנפלאואר למחוק שווי על ההשקעה של החברה בהקמת פארקים סולאריים בספרד. 
החברה כבר ביצעה הפרשה של כ־50 מיליון שקל בשנים הקודמות בעקבות הכוונה לבצע שינויים הרגולטוריים. מהערכה ראשונית החברה לא צופה כי תידרש לבצע שינויים חשבונאיים מאחר שכבר ביצעה מחיקות בעבר. לחברה שלושה מתקנים סולאריים פעילים בספרד, כאשר הערך שלהם בספרים הסתכם ב־77 מיליון שקל בסוף הרבעון הראשון. בנוסף, לסאנפלאואר יש גם 24 מתקנים סלולריים באיטליה, שבהם היא מחזיקה בכ־85%.
במקביל הודיעה אלומיי קפיטל, שלה שדות סולאריים באיטליה ובספרד, כי הפרלמנט האיטלקי החליט להקטין את התעריף שישולם עבור החשמל שיופק באמצעות התחנות הסולאריות ב־8% או לחלופין, להגדיל את אורך החוזה שנחתם בין המדינה לבין החברות מ־20 שנה ל־24 שנה תוך כדי הקטנת התעריף בכ־20%. החברות שיבחרו באופציה השנייה יוכלו לקבל הלוואות מהמדינה, כאשר החברות יצטרכו לקבל החלטה עד ה־30 בנובמבר. 
לאלומיי אחזקות ב־13 תחנות סולאריות, המחוברות כולן לרשת החשמל ומניבות הכנסות ממכירת חשמל. בנוסף, לחברה אחזקה של 7.5% בתחנת הכוח הפרטית דוראד שבאשקלון.


פי.סי.חץ