אלקטרה נדל”ן השלימה מכירת נכסים בקנדה בכ-159 מיליון שקל

אלקטרה נדל”ן השלימה מכירת נכסים בקנדה בכ-159 מיליון שקל

אלקטרה נדל”ן הודיעה לבורסה לאחרונה כי שני תאגידים זרים של החברה, המחזיקים ב-90% מהזכויות בשני נכסים במונטריאול, קנדה השלימו את העסקה למכירת זכויותיהם בנכסים בתמורה לסך של כ-49.5 מיליון דולר קנדי (כ-159 מיליון ש”ח). הנכסים הנמכרים הינם שני בנייני משרדים בשטח כולל של כ-26,900 מ”ר.
כתוצאה מהשלמת העסקה ותשלום העלויות הכרוכות בהשלמתה, צפויות החברות הזרות לרשום ברבעון השני לשנת 2014 הפסד לאחר מס בסך של כ-1.5 מיליון דולר קנדי (כ-4.8 מיליון ש”ח).
תזרים המזומנים החופשי אשר נבע לחברות המאוחדת כתוצאה ממכירת הנכס, בניכוי ההלוואות הבנקאיות שנתקבלו למימון רכישתו ותשלום העלויות הכרוכות בביצוע עסקת המכירה ולאחר תשלום מסים על ההכנסה, הינו כ-22.2 מיליון דולר קנדי (כ-71.3 מיליון ש”ח).
 


פי.סי.חץ