הממשלה תסייע לרשויות המקומיות בהתקנת מערכות מיזוג ואוורור במקלטים

הממשלה תסייע לרשויות המקומיות בהתקנת מערכות מיזוג ואוורור במקלטים

 
ממשלת ישראל אישרה פה תוכנית הטבות ומענקים חדשה שגובשה על רקע מבצע צוק איתן. בניגוד להערכות כי התוכנית תתגמל יישובים רק בטווח 40-7 ק”מ  מגבול רצועת עזה, בהצעה קיימות הטבות שמהן יוכלו ליהנות גם רשויות מקומיות המרוחקות הרבה יותר מגבול עזה. 
היקף העלות של התוכנית עדיין לא ידוע, אך צפוי להגיע למאות מיליוני שקלים. עדיין לא הוגשו התביעות על הנזקים העקיפים שיצר המבצע הצבאי. 
בנושא הסיוע לרשויות המקומיות נקבע כי אלו יוכלו לקבל סיוע מתוך סל מקדמות מיוחד בהיקף של 30 מיליון שקלים. מדובר בסיוע עקב הוצאות ישירות ומיידיות שנדרשו הרשויות להוציא בגלל המבצע דוגמת התקנת מערכות מיזוג אוויר, אוורור וסינון במקלטי העיר.
בנוסף, הוחלט על הקמת צוות משותף למשרד הפנים, משרד האוצר, משרד ראש הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה בסיוע משרד הביטחון, אשר יגבש קריטריונים, יבחן ויאשר סיוע לרשויות המקומיות, לרבות קיזוז מקדמות שכבר ניתנו, בשל הוצאות.
עוד הוחלט להכניס בהצעת ההחלטה קידום מיידי של מכרזים לרכישת מיגוניות נוספות, הוחלט על גיבוש תוכנית רווחה מיידית ובריאות לסיוע לקהילה ולפרט, בהיקף דומה כפי שהיה בעמוד ענן, אז עלתה תכנית דומה כ-10 מיליון שקל. בתחום התיירות יוקם צוות בין-משרדי בין משרד התיירות, האוצר והפנים, שיגבש תוכנית מיוחדת לתחום. עוד סוכם לפעול להוזיל את מחירי הנופש בישראל. 
הסעיף המרכזי בהחלטת הממשלה  נוגע להקדמת תגמולי המילואים, כלומר תשלומי מקדמות, גם למעסיקים, לעצמאיים, לסטודנטים ולמובטלים. על פי סיכומי הימים האחרונים, הוחלט כי המוסד לביטוח לאומי יקדים בתיאום עם מערכת הביטחון את תשלומי התגמולים למי שנקראו לשירות מילואים במבצע. התגמולים ישולמו לשכירים אך גם לעצמאיים, סטודנטים ומובטלים.
החידוש הוא גם בתשלום המקדמות למעסיקים בכל רחבי הארץ אשר עובדיהם גויסו במסגרת צו חירום. עצמאיים יוכלו לקבל מקדמה בגובה הכנסתם הממוצעת, סטודנטים ומובטלים יקבלו מקדמה לפי המינימום הקבוע בחוק.


פי.סי.חץ