מבקר המדינה הורה לכנס דיון דחוף בנושא האמוניה בחיפה

מבקר המדינה הורה לכנס דיון דחוף בנושא האמוניה בחיפה

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, פנה ליו”ר הוועדה לביקורת המדינה בכנסת בבקשה דחופה לזימון הוועדה לשם דיון בהמשך הימצאות חומרים כימיים מסוכנים במפרץ חיפה לנוכח סכנת פגיעת הרקטות. “ב-15 באוקטובר 2013 פרסם משרדי דוח מעקב שני על ‘הטיפול בחומרים מסוכנים’ לבדיקת תיקון ליקויים שעליהם הצביע המשרד בדוח שנתי 54ב (2004), בפרק ‘מניעת אירועים שמעורבים בהם חומרים מסוכנים’ ותיקון הליקויים שעליהם הצביע בדוח על ‘היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנול השנייה’ (2007). בדוח המעקב עלו שני ליקויים מרכזיים שלא באו על פתרונים לאורך שנים רבות: מיגון מפעלי חומרים מסוכנים כנגד סיכוני פעילות חבלנית עוינת ואי מימוש מלא של המלצות ועדה מקצועית ציבורית שמינה השר להגנת הסביבה באפריל 2007 בפרט בדבר הצורך במיגון עילי של מכל האמוניה בנמל חיפה ושל מכלים נוספים במפרץ חיפה”, כתב המבקר לח”כ אמנון כהן ב-22 ביולי.
לדבריו, כבר אז העיר משרד מבקר המדינה למשרד לביטחון פנים כי אי-מתן הנחיות לאבטחת מתקנים לחומרים מסוכנים מפני פעילות חבלנית עוינת עלול להעמיד את הציבור בסכנה. “מוצע, אם יישר בעיני כבוד היו”ר, בפרט נוכח האירועים הביטחוניים ודחיפות העניין, לכנס את הוועדה בראשותך לדיון בממצאי דוח שנתי 64א ולזמן לדיון זה את השר להגנת הסביבה ואת השר לביטחון פנים”, לשון המכתב.
 


פי.סי.חץ