הושלמה הסגירה הפיננסית להקמת חוות הרוח של אפקון

הושלמה הסגירה הפיננסית להקמת חוות הרוח של אפקון

אפקון החזקות השלימה בהצלחה את הסגירה הפיננסית, בהיקף של 200 מיליון ש”ח, להקמת שתי חוות טורבינות רוח בסירין ובגלבוע בהספק מותקן כולל של כ-21.25 מגה וואט (MWp).
חווה אחת, אשר תכלול 11 טורבינות רוח בהספק מותקן כולל של כ-9.4 מגה וואט, תוקם בסירין - וחווה נוספת, אשר תכלול במצטבר 14 טורבינות רוח בהספק כולל של כ-11.9 מגה וואט, תוקם בגלבוע. הסגירה הפיננסית כפופה לאישור הרשות לשירותי ציבוריים - חשמל.
בגין ההקמה של המתקנים, לרבות רכישת הציוד וטורבינות הרוח, תהיה אפקון החזקות זכאית לתמורה קבועה וכוללת בהיקף של כ-75% מהעלות הכוללת של הפרויקט, ואילו על תחזוקת המתקנים תהיה זכאית לתשלום שנתי בסכום שאינו מהותי. תקופת ההקמה של המתקנים מוערכת בכ-22 חודשים ממועד קבלת אישור הרשות לחשמל לסגירה הפיננסית, כשבסמוך לסיומה צפויה להתחיל הפעלה מסחרית. החשמל שיוצר יהיה בתעריף של 48.51 אגורות לקילו־ואט.
ג’רי שנירר, מנכ”ל קבוצת אפקון החזקות: “אנו פועלים להקמת חוות טורבינות הרוח מזה כשבע שנים, השקענו בפרויקט זה משאבים רבים, ואנו שמחים להיות חלוצים ופורצי דרך בתחום. אנו נפעל לקידום חוות טורבינות נוספות, וזאת כתלות ברגולציה, שהינה דינאמית”. 
שנירר הוסיף כי ביצוע הפרוייקט על ידי אפקון, בו היא נוטלת חלק כיזמית, כקבלן ראשי (EPC) וכקבלן הפעלה (O&M) הינו חלק מהאסטרטגיה שגובשה באפקון, הכוללת מיקוד עסקי ורתימת יכולות החברה להובלה בשוק התשתיות והמערכות האלקטרו מכאניות בישראל ובכלל זה בתחום הקמת תחנות הכח.


פי.סי.חץ