שיקום נחל חווה במצפה רמון יצא לדרך

שיקום נחל חווה במצפה רמון יצא לדרך

רשות ניקוז ים המלח בסיוע הקרן לשיקום שטחים פתוחים והמשרד להגנת הסביבה, משקמת אזור את נחל חווה במצפה רמון ומשלבת בתוכנית מערכת לשינוע מים מושבים לחקלאות במדבר.
נחל חווה הוא נחל אכזב אשר בראשיתו אוסף את מי הגשמים ממישור הרוחות ומדרונות הר סעד, זורם לנחל טרף ונחל דרס אשר מימיהם זורמים במורד נחל צין.
במשך עשרות שנים הושלכו באופן פיראטי פסולות מסוגים שונים, באזור ראש הנחל, נחסמו ערוצים, נפרצו דרכים, נבנו סוללות עפר. כתוצאה מכך, נהרס מבנה הערוץ, שובשה תבנית הזרימה וזוהמה הקרקע. מאות דונמים הפכו ל”מזבלה” ב”חצר האחורית” של מצפה רמון, שנמצאת בסמיכות לאזור התיירות של היישוב שבו עובר שביל ישראל, מצוק המכתש, גן הפסלים, מרכז המבקרים ואזורי אירוח ומלונאות אחרים.
תכנון שיקומו והסדרתו של אזור נחל חווה, בשיתוף עם המועצה המקומית מצפה רמון, החל בשנת 2011 בעלות כוללת של כ-6 מיליון ש”ח. בחודש יוני 2014 החלה רשות ניקוז ים המלח בביצוע עבודות השיקום שמטרתם היא החזרת הציבור לנחל והחזרת הנחל לציבור.
בעבודת השיקום: טיפול בפסולות והפרדתן, סילוק וכן מיחזור חלק מהפסולות לטובת שחזור צורת אפיק הזרימה ופיתוח שבילי טיול ואופניים. בחלק מהאזור המופר יתוכנן חניון לילה למשיכת מטיילים תרמילאים. 
לצד אלו מעבירה הרשות צינור מים ממאגר מי הקולחין, שבנחל חווה לאזור “מישור הרוחות” לטובת אספקת מי קולחין לחקלאות בפרויקט “שפת מדבר”.
מנכ”ל רשות ניקוז ים המלח, גרי עמל: “כיום מבוצע בנחל ניקוי של הרי הפסולת המוצקה שהושלכה אליו מזה עשרות שנים. במקביל אנו פועלים להשלמת קו מי הקולחים מהמאגר שבנחל חווה, מאגר שיספק מי השקיה לחקלאות באזור בה”ד 1”.
על-פי יעדי רשות ניקוז ים המלח, הפרויקט צפוי להסתיים בחודש אוגוסט הקרוב והאזור יחזור וישמש כיעד תיירותי אטרקטיבי לתרמילאים ומנגד לחסוך במים שפירים, היקרים כל כך באזור זה, ולהמירם במי קולחין להשקית חקלאות מדברית.
 


פי.סי.חץ