אברות גייסה בהצלחה  כ- 5 מיליון שקל  מהציבור

אברות גייסה בהצלחה כ- 5 מיליון שקל מהציבור

 
אברות השלימה בהצלחה גדולה גיוס של כ-5 מיליון שקל מהציבור בדרך של הנפקת ניירות ערך. בהנפקה התקבלו ביקושי יתר של למעלה מ 50%. ההנפקה בוצעה על מנת להגדיל את אחזקות הציבור למינימום הנדרש, מהלך שמאפשר כעת לאברות לפעול מול הרשות לני”ע ערך כדי לצאת מרשימת השימור ולחזור למסחר ברשימה הראשית. במסגרת ההנפקה הוקצו גם כתבי אופציה שאם ימומשו, תמורתן העתידית (ברוטו) צפויה לעמוד בין 5.8 ל- 7 מיליון שקלים נוספים.
אברות עוסקת ישירות ובאמצעות חברות בנות בארץ ובחו”ל בייצור ושיווק של צנרת פלדה ופלסטיק המשמשים להולכת מים, גז, ביוב, דלק בלחץ גבוה ובגרוויטציה. החברה עברה תהליך הבראה מוצלח שבמהלכו בשנת 2011, קבוצת מגנזי רכשה את השליטה. לאחר הרכישה הזרימה הקבוצה לאברות כספים, הובילה בה תוכנית התייעלות מקיפה וצירפה את אברות תחת פעילות זרוע התעשיות בקבוצת מגנזי.
קבוצת מגנזי הזרימה לאברות באופן ישיר ועקיף כ-20 מיליון שקל, במקביל להזרמות ישירות ועקיפות של כ-10 מיליון שקל על ידי קיבוץ בארות יצחק. הכספים אפשרו לחברה לחזור למסלול של רווחיות וצמיחה. במסגרת יישום תוכנית ההבראה בחברה בוצעה התייעלות תפעולית מקיפה, גובשה אסטרטגיה ברורה לצמיחה בארץ ובחו”ל ופותחה פעילות מוטת חדשנות והרחבת פעילות הייצוא באירופה, אפריקה וג’מייקה.
יישום תוכנית ההבראה והצמחתה של אברות דרך קבוצת מגנזי, ופעילות הקבוצה בתחומי התשתיות ופעילות תאגידי המים, הוביל את החברה להציג תוך פחות משנתיים, רווח נקי חיובי ברבעון השלישי של שנת 2012 ושומרת על יציבות פיננסית מזה כשנתיים. בחמש שנים האחרונות הפחיתה החברה את היקף החוב הפיננסי באופן משמעותי בעשרות מיליוני שקלים.
לאחרונה פרסמה אברות תחזית הכנסות מקו הייצור החדש של צנרת תשתיות מפלסטיק, שנכנס לשלבי הרצה. על פי התחזיות, התרומה המצטברת להכנסות מקו הייצור החדש, שהוא בעל כושר יצור מירבי של כ-35 מיליון שקל, תעמוד על כ-23 מיליון שקל עד סוף שנת 2015. כמו כן צופה החברה כי התרומה המצטברת מקו הייצור ל EBITDA עד סוף שנת 2015 תעמוד על כ-3.5 מיליון שקל עם תרומה מצטברת של כ-2.7 מיליון שקל לרווח התפעולי של החברה.
ההון שגויס עשוי לממן, בין היתר, השקעות שונות שבוחנת החברה להרחבת כושר היצור שלה, לרבות הרחבת פעילות הפלסטיק והרחבת טווח הקטרים שבהם פועלת החברה בתחום הפלדה (עד 100 צול). 
 


פי.סי.חץ