אורמת השלימה רכישת פרויקטים גיאותרמיים  בארה”ב

אורמת השלימה רכישת פרויקטים גיאותרמיים  בארה”ב

 
חברת Alternative Earth Resources מדווחת כי השלימה את המכירה של מספר פרויקטים גיאותרמיים לאורמת נבאדה, חברת בת של אורמת, על פי הסכם רכישה ומכירה מיום 5 באוגוסט.
תחת העסקה, אורמת קיבלה גם את האופציה, הניתנת למימוש במשך 4 שנים, לרכישת חכירה גיאותרמית נוספת. אישור בעלי המניות לעסקה התקבל באסיפה השנתית והמיוחדת של בעלי המניות שהתקיימה ביום 22 באוגוסט. ההטבות שינבעו ל-AER מהעסקה כוללות: קבלה היום של 1,490,000 דולר לאוצר; שחרור 175 אלף דולר במזומן שנמצאים המשועבדים כרגע לבארות אג”ח גיאותרמיות; הסרת האחריות לעלויות נטישת בארות גיאותרמיות של כ-450 אלף דולר; וחיסול חובות תשלום חכירה גיאותרמית מתמשכות.


פי.סי.חץ