סופרגז מנהלת הליך למכירת אחזקותיה בתחום האנרגיה הסולארית

סופרגז מנהלת הליך למכירת אחזקותיה בתחום האנרגיה הסולארית

קבוצת עזריאלי דיווחה לבורסה בהמשך לפרסומים בתקשורת ולדיווחי החברה בעבר בקשר עם מגעים שהחברה מנהלת למכירת אחזקותיה בפעילויות שאינן בליבת עסקיה העיקריים, תחומי הנדל”ן המניב, כי נמסר לה מסופרגז שהיא אכן מנהלת הליך תחרותי למכירת אחזקותיה בחברת ס.סופר סולאר המחזיקה באמצעות חברות בנות מערכות סולאריות בהיקף כולל של כ- 19 מגה וואט הספק מותקן.
במכרז השתתפו מספר רוכשים פוטנציאלים ולאחרונה התקבלו הצעות מחייבות. סופרגז צפויה להביא את המכירה לאישור הדירקטוריון וככל שתאושר המכירה, החברה תדווח בהתאם לכל דין.
באפריל פרסמה סופרגז מכרז למכירת 12 שדות סולאריים, בהיקף כולל של 20 מגה־ואט (שניים מבין השדות מוחזקים בשותפות). ההערכות היו כי סופרגז תקבל 150 מיליון שקל, אולם המכרז אופיין בהתעניינות גדולה יותר מהצפוי. חמש חברות ניגשו למכרז ואת ההצעה הטובה ביותר הגישה כפי הנראה חברת האנרגיה ערבה פאוור: 175 מיליון שקל בנוסף לנטילת חוב של כ-300 מיליון שקל של החברה שהשדות בבעלותה
סופרגז הינה חברה בת בבעלות מלאה של גרנית  הכרמל השקעות בע”מ, חברה בשליטת עזריאלי.


פי.סי.חץ