שותפות זרח תבצע בקרוב מבחני שאיבה בקידוח אמונה

שותפות זרח תבצע בקרוב מבחני שאיבה בקידוח אמונה

שותפות זרח חיפושי נפט וגז תתחיל בקרוב לבצע מבחני שאיבה בבאר קידוח אמונה 1, זאת לאחר שקיבלה לכך את אישור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. בפתיחה האחרונה של הבאר, לפני מספר שנים נתקבלו במבחן שנערך כ-450 חביות נפט ביום עם שיעור מים של כ-20%.
זרח מבצעת במקביל גם מבחני שאיבה בבאר קידוח צוק תמרור 3. הנפט שהופק במסגרת מבחני השאיבה בבאר קידוח צוק תמרור 3 הניב, עפ”י הדיווח של זרח לרבעון הראשון השנה, הכנסות של כ-555 אלף דולר מתחילת שנת 2014 ועד סוף מאי 2014.
קידוח אמונה 1 ממוקם בחלקו האמצעי של ים המלח בשפך של נחל משמר.
קידוחי צוק תמרור ואמונה נמצאים ברשיון 400/זרח חדש, אשר הוענק מחדש לשותפות זרח ביולי 2013, לאחר שהשותפות עירערה לבג”ץ בדרישה להשיב לה את הרשיון שנלקח ממנה בסוף שנת 2010. הרישיון נמצא באזור ים המלח והוא כולל כ-400 אלף דונם. מבחני השאיבה שמבצעת שותפות זרח בקידוחי צוק תמרור ואמונה מהווים שלב נוסף בהערכה ופיתוח משאבי הנפט בשטח הרישיון.
שותפות זרח נערכה כבר למכירת הנפט שיופק במבחני השאיבה, ככל שיופק. השותפות התקשרה עם קבלן לשם הפרדת המים מהנפט שיופק, אם יהיה צורך בכך, ובמקביל התקשרה עם קונה שירכוש את הנפט הגולמי שיופק בתהליך מבחני השאיבה.


פי.סי.חץ