פז נפט מדווחת על ירידה קלה בהכנסות וברווחי הרבעון

פז נפט מדווחת על ירידה קלה בהכנסות וברווחי הרבעון

הרווח הנקי המיוחס למחזיקי ההון של  חברת פז ברבעון השני של 2014 הסתכם ב-29 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 31 מיליון שקל לבעלי המניות של פז ברבעון המקביל אשתקד. הרווחים במחצית הראשונה של השנה לבעלי המניות הסתכמו ב-112 מיליון ש”ח, לעומת 46 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה ב-2013. הרווח הנקי המתואם של החברה עמד ברבעון השני על 80 מיליון ש”ח, לעומת רווח נקי מתואם של 36 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ-132 מיליון ש”ח, לעומת 89 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. סך המכירות ברבעון השני עמד על כ-4.57 מיליארד שקל, זאת לעומת הכנסות של 4.66 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנת 2013. ההכנסות בחציון א’ הסתכמו ב-9.4 מיליארד שקל, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. להערכת החברה, בהתאם לנתונים הידועים לה במועד פרסום דו”ח זה, למבצע “צוק איתן” תהיה השפעה לא מהותית על תוצאות החברה.
 


פי.סי.חץ