נדחה ערעור שותפי רישיון ”ערן” בנוגע לפקיעת הרישיון

נדחה ערעור שותפי רישיון ”ערן” בנוגע לפקיעת הרישיון

השותפות ברישיון 353/”ערן” - דלק קידוחים, אבנר ורציו, מדווחות בהמשך לאמור בדוח המיידי של השותפות בדבר הודעת הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על פקיעת רישיון ערן, ובהמשך להגשת ערעור לשר האנרגיה סילבן שלום על החלטת הממונה כאמור לעיל, כי לאחרונה הודיע השר לשותפים ברישיון על החלטתו לדחות את הערעור.
פי ההערכות, חלק מהמאגר החדש גולש לשטח רישיון “ערן” מה שהוביל את דלק קידוחים, אבנר ורציו לבקש ממשרד האנרגיה שלא ישנו את אחזקות המאגרים, אולם כאמור הבקשה נדחתה. לפי דיווח השותפויות הן בוחנות את ההחלטה. 
לאור החלטתו של השר שלום, בוחנים השותפים ברישיון את האפשרויות המשפטיות העומדות בפניהם למימוש זכויותיהם בקשר עם רישיון ערן.


פי.סי.חץ