איגוד ערים אזור מפרץ חיפה הצטרף למערך ניטור האוויר הארצי

איגוד ערים אזור מפרץ חיפה הצטרף למערך ניטור האוויר הארצי

איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה הצטרף לאחרונה למערך ניטור אוויר ארצי שהוקם על ידי המשרד להגנת הסביבה. מערך זה יכלול את כל תחנות הניטור שהוקמו עד כניסת “חוק אוויר נקי” לתוקף ומשמעותו היא פעילות אחידה של כל המנטרים ברחבי הארץ בהתאם לדירקטיבה האירופאית.
באיגוד ערים מציינים כי עבודת הניטור באזור מפרץ חיפה כבר מבוצעת על פי התקנים האירופאים בכל הנוגע לתקני פליטה, אופן ותדירות כיול המכשירים, סוג הציוד וכדומה. באיגוד מביעים תקווה כי בקרת מערך הניטור על ידי חברה חיצונית תגדיל את אמון הציבור ותדגיש את הפעילות הקיימת הנאמנה לתקנים המחמירים ותסייע בהסרת התדמית השלילית שנותרה שלא כצדק באזור חיפה.
במהלך השנתיים הקרובות יעבור האיגוד תהליך הסמכת תקני ISO וימשיך לפעול לחידוש הציוד ושכלול המערך.
 


פי.סי.חץ