אושר ביצוע עבודות  בפרויקט מידטאון של אלקטרה

אושר ביצוע עבודות בפרויקט מידטאון של אלקטרה

ועדת הביקורת אלקטרה אישרו לאלקטרה בניה (חברה-בת בבעלות מלאה של החברה) להתקשר באמצעות שותפות בבעלות ובשליטה של אלקטרה-בניה עם מידטאון בחוזה לביצוע בניה שהיקפו הכספי 717.4 מיליון ש”ח (פאושלי), ואשר הבנייה במסגרתו צפויה להמשך כשלוש וחצי שנים.
מידטאון מקימה את פרוייקט “מידטאון” במרכז תל-אביב, שעל-פי התכנון אמור לכלול מגדל מגורים בן כ-50 קומות (כ-338 דירות), שטחי מסחר בהיקף כולל של כ-17 אלפי מ”ר ברוטו, ומגדל משרדים בהיקף כולל כ-75 אלפי מ”ר. שטחי הפרוייקט עליהם חל החוזה כוללים כ-86 אלפי מ”ר שטח תת-קרקעי, כ-40 אלפי מ”ר שטח עילי של מגדל המגורים, וכ-77 אלפי מ”ר שטח עילי משוקלל מגדל משרדים.
החוזה אינו חל על עבודות בגינן תשלם מידטאון לשותפות הנ”ל תשלום של %cost + 8. העבודות כוללות – הריסות, דיפון, עוגנים, עבודות מי תהום, ועבודות בקשר לחניות. הצדדים טרם סיכמו את התמורות עבור עבודות גמר בשטח מסחר תת-קרקעי, מבני מסחר עליונים, אולם ספורט, גני ילדים, עבודות פיתוח ועבודות חוץ.
המימון הבנקאי הכולל לפרויקט, שניטל מלאומי ומזרחי טפחות, מסתכם כעת ב-2.6 מיליארד שקל. מתוך הסכום 2.22 מיליארד שקל הועמד בדרך של ערבויות חוק המכר (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), בעוד ששאר הסכום הועמד לשותפות כמסגרת אשראי. השותפות צופות שהפרויקט יניב הכנסות של כ-2.5 מיליארד שקל ורווחים של מאות מיליוני שקלים.  עד כה נמכרו בפרויקט יותר מ-200 דירות. בנוסף, פירמת רואי החשבון ארנסט אנד יאנג חתמה על עסקת ענק לרכישת 16 קומות במגדל המשרדים שיוקם צמוד לבניין המגורים תמורת כ-250 מיליון שקל. 
במקביל, אלקטרה נדל”ן דיווחה כי בוטלה עסקה למכירה של שלושה נכסים בערים בייל ולוצרן שבשווייץ, “עקב אי התקיימות אחד התנאים המתלים בהסכם”. 
שלושת הנכסים רשומים בספריה של אלקטרה נדל”ן בכ-25 מיליון שקל, וזאת בהתבסס על הערכות שווי שבוצעו לנכסים. החברה ציינה כי ביטול העסקות לא ישפיע על התוצאות הכספיות.
 


פי.סי.חץ