שותפות ”תמר” חתמו על מסמך כוונות לייצוא גז טבעי למצרים

שותפות ”תמר” חתמו על מסמך כוונות לייצוא גז טבעי למצרים

השותפות במאגר הגז הטבעי “תמר” ישראמקו, דלק קידוחים , אבנר ואלון גז, הודיעו על חתימת מכתב כוונות בלתי מחייב בין שותפי תמר לבין חברת Dolphinus Holdings Limited, במסגרתו אישרו הצדדים את כוונתם לנהל משא ומתן בלעדי על הסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר לקונה באמצעות צינור הגז הקיים המופעל על-ידי חברת East Mediterranean Gas Limited, לשיווק בלעדי ללקוחות במצרים.
מכתב הכוונות כולל מספר תנאים מסחריים לעסקה המוצעת, אשר ישמשו כבסיס לניהול המו”מ על תנאי ההסכם המחייב. האספקה על פי ההסכם המחייב הינה בכמות של עד MMBtu 250,000 ליום, במשך תקופה של 7 שנים. אספקת הגז תהיה על בסיס אספקה מזדמנת (interruptible) של כמויות גז עודפות שיעמדו לרשות שותפי תמר מפרויקט תמר, אולם שותפי תמר יתחייבו לספק כמות מצטברת מינימאלית של 5 BCM (מיליארד מטר מעוקב) במשך תקופה של 3 שנים, בכפוף למגבלה היומית שלעיל ולמגבלות האספקה של נתיבי גז לישראל.


פי.סי.חץ