הוארך תוקף רישיון “ישי” עד שנת 2016

הוארך תוקף רישיון “ישי” עד שנת 2016

“המו”מ בין ישראל וקפריסין לחתימת הסכם מסגרת בדבר איחוד פעולות באופני הפיתוח וההפקה המשותפים נמצא בעיצומו ועשוי לכלול הסדרים לחלוקת המאגרים המשותפים”. כך הודיע הממונה על ענייני הגז והנפט במשרד התשתיות הלאומיות, אלכסנדר וורשבסקי, לחברות השותפות ברשיון “ישי”. זאת לאחר שהודיע להן על הארכת תוקף הרישיון שניתן להן עד 2016.  מהודעה לבורסה שהוציאה שותפות חיפושי הגז והנפט “הזדמנות ישראלית” עולה כי ההסכם בין המדינות יכלול גם את רישיון “ישי”. 
רישיון “ישי” הינו אחד מ-6 רישיונות הקידוח הימיים המכונים “רישיונות פלאג’יק” המשתרעים על שטח כולל של כ-2 מליון דונם כ-170 ק”מ מערבית לחיפה וגובלים ברישיונות “גל”, “רציו-ים” בהם נמצא מבנה “לוויתן” ובבלוק 12 של נובל בקפריסין.  כזכור, קידוח “אפרודיטה 2” שביצעו השותפים ברישיון בשלהי 2012 הוכיח כי מאגר אפרודיטה שהתגלה בבלוק 12 הקפריסאי, והכולל כ-5 TCF גז טבעי, גולש בחלקו גם לשטח רשיון “ישי” שבשליטת NAMMAX OIL & GAS LIMITED  (42.5%), FRENDUM INVESTMENTS LIMITED (33.5%), הזדמנות ישראלית-מקורות אנרגיה - שותפות מוגבלת (10%), DADEN INVESTMENT LIMITED (9%) ו-AGR PETROLEUM SERVICES HOLDINGS AS (5%). 
על פי הודעת הממונה, ההסכם בין המדינות עשוי לכלול סעיפים רבים, אשר יחולו על בעלי רישיון משני הצדדים, ובין היתר, סעיפים המחייבים את שני בעלי הרישיונות להגיע להסכם איחוד פעולות בכפוף לתנאים ובהתאם ללוחות הזמנים אשר ייקבעו בהסכם המסגרת אשר ייחתם בין מדינת ישראל לקפריסין. 
רוני הלמן, יו”ר הזדמנות ישראלית, בירך על ההסכם המתגבש: “קיים פוטנציאל גדול למציאת מאגרי גז ונפט נוספים באגן הלבנט ולכן שיתוף הפעולה בין ישראל וקפריסין יחזיר את תשומת הלב לאזורנו ויאפשר לשתי המדינות למצות את אפשרויות ייצוא הגז שהתגלה ויתגלה בשטחן מה שיתרום לחיזוקן הן מבחינה מדינית והן מבחינה כלכלית”.


פי.סי.חץ