ייצוגית נגד 7 רשתות מוצרי חשמל על האחריות למוצרים

ייצוגית נגד 7 רשתות מוצרי חשמל על האחריות למוצרים

ראלקו, יבואנית שארפ מודיעה כי נמסרו לה כתב תביעה וכן בקשה לאישור התביעה כייצוגית על פי חוק תובענות ייצוגיות, שהוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כנגד החברה הבת וכנגד 6 נתבעות נוספות העוסקות בשיווק מוצרי חשמל.
עניינה של התובענה נוגעת לטענות התובעים כי הנתבעות מפרות את החובות המוטלות עליהן על פי דין, בין היתר, על פי חוק הגנת הצרכן, בכך שהן דורשות מהצרכן להציג תעודת אחריות ו/או חשבונית רכישה כתנאי לקבלת שירות בתקופת האחריות וכן כי הן אינן מספקות, לכאורה, מדבקות אחריות על מוצרי חשמל המיובאים על ידן.
התובעים העמידו את סכום התובענה מהחברה הבת בגין כל חברי הקבוצה אותה הם מבקשים לייצג על סך של כ-32 מיליוני ש”ח (ועל סך כולל של כ-154 מיליוני ש”ח מכל הנתבעות יחדיו). ראלקו והחברה בת בוחנות את הטענות הנטענות ואת משמעותן ולנוכח השלב המקדמי שבו מצויה התובענה, אין ביכולתה של החברה והחברה הבת להעריך את סיכויי התובענה או את החשיפה הכספית אם בכלל.


פי.סי.חץ