מהנדסי וטכנאי מיזוג מהארץ ישתתפו בקורס לצמצום גזי הקירור בגרמניה

מהנדסי וטכנאי מיזוג מהארץ ישתתפו בקורס לצמצום גזי הקירור בגרמניה

איגוד אימקם (מהנדסי קירור ומיזוג אוויר) יוצא בקול קורא למהנדסי וטכנאי מיזוג אוויר מקומיים להשתתף בקורס להקטנת השימוש בגזי קירור הגורמים להתחממות הגלובלית.
מדינת ישראל הינה חברה בפרוטוקול מונטריאול לאמנת וינה ומחויבת לעמוד בדרישותיו. מטרת הפרוטוקול היא קביעת לוח זמנים להפחתה ולהפסקה בשימוש בחומרים הפוגעים בשכבת האוזון. יישום הפרוטוקול בישראל מעוגן בתקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבות האוזון ) התשמ”ד 2004.
על מנת לעמוד בדרישות הפרוטוקול, הממשלה תצמצם את מכסות היבוא לארץ של חומרים המפוקחים. לדוגמא יבוא גזי קירור מסוג HCFC (R-22) יוגבל ל- 40% מהרמה המותרת לשימוש בשנת 2014.
צעד זה יחייב היערכות של המשתמשים והחלפת החומרים בהם נעשה שימוש כיום. על היצרנים והיבואנים להיערך למציאת פתרונות למעבר לחומרים אשר אינם פוגעים בשכבת האוזון, וזאת לקראת הגבלת השימוש בשנים הקרובות והוצאתם לחלוטין משימוש בשנת 2030 בהתאם לדרישות הפרוטוקול.
המשרד להגנת הסביבה בישראל  קשור בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה בגרמניה בנושא צמצום השימוש בגזים הגורמים להתחממות כדור הארץ במערכות קירור ומיזוג אוויר.
הקורס לעוסקים במערכות קירור ומיזוג אוויר יתקיים בגרמניה בשלושה מחזורים במהלך שנת 2015. כל מחזור ימשך כ-10 ימים ואשר יתקיים במימון מלא של המארחים למעט הוצאות הטיסות לגרמניה וחזרה. מהנדס עמוס ברקוביץ, יו”ר אימקם מסר כי שוריינו עבור ישראל 10 מקומות בשנה הקרובה והארגון התבקש להעביר למשרד להגנת הסביבה בהקדם שמות של מועמדים ראויים. “אנו מבקשים מחברי האיגוד להמליץ על אנשים המתאימים להשתלמויות הללו ואשר עוסקים באופן מעשי בטיפול בתפעול יחידות קירור ובשימוש בגזים הן טכנאים והן מהנדסים פעילים. על המשתתפים  בקורסים לדעת כי מצפים מהם לבצע השתלמויות בארץ לעוסקים בענף זה”.
את שמות המועמדים יש להגיש בהקדם בצירוף קורות חיים באנגלית תוך דגש על מידת התעסקותם בנושא הנ”ל ואשר מוכנים להשתתף בקורסים הללו למייל:  amosbe@netvision.net.il. או בפקס:  6357531 - 03.


פי.סי.חץ