אלומיי קפיטל רוכשת 75% מזכויות השותפים בפרויקט האגירה השאובה

אלומיי קפיטל רוכשת 75% מזכויות השותפים בפרויקט האגירה השאובה

אלומיי קפיטל מדווחת, כי חברה בת בבעלות מלאה רכשה 75% מזכויות השותפות המוגבלת “אלקטרה אגירה שאובה” המקדמת פרויקט אגירה שאובה בצוק מנרה וכן 75% מהזכויות של “חשגל עליון בע”מ”, חברה פרטית המהווה את השותף הכללי בשותפות. יתרת הזכויות בהיקף של 25% בשותפות ובשותף הכללי מוחזקים ע”י חברה פרטית בשם “שבע מזרקות בע”מ”.
הרכישה מתבצעת ע”י חברת אלומיי קפיטל והחברה בת ללא תשלומים מיידים. אלומיי קפיטל והחברה הבת התחייבו לשלם תשלומים מסוימים בכפוף לקיומם של מספר תנאים מוקדמים. לחברה אין אפשרות להעריך בשלב זה את ההסתברות לקיום התנאים המוקדמים.
במקביל, מדווחת אלומיי קפיטל על רכישת אחזקת חברת אורתם (50%) בקבלן הביצוע, הרכש והבנייה של פרויקט מנרה והעברתן לחברה בת של אלקטרה שמחזיקה לאחר הפעולה 100% מהזכויות בקבלן הביצוע של הפרויקט. אופציית מכר ורכש למשך שנה הוענקה לאלקטרה ולחברה בת של אלומיי קפיטל, בהתאמה, להעברת כל ההחזקות בקבלן הביצוע אחת מהשנייה.
רשות החשמל העניקה בעבר לפרויקט מנרה רישיון זמני להקים ולהפעיל תחנת כוח בשיטת אגירה שאובה בהספק של 200 מגה וואט. הרישיון האמור פקע ועל כן קידום הפרויקט תלוי, בנוסף לפרמטרים נוספים, במתן רישיון מותנה חדש ע”י רשות החשמל. החברה וחברות הבנות אשר מעורבות בפרויקט עשויות בשל סיבות שונות הכוללות בין השאר שינויי רגולציה וחוסר כדאיות כלכלית שלא להמשיך ולקדם את הפרויקט ללא התחייבויות נוספות לצדדים השונים בחוזה עליו דווח היום. החברה תבחן מעת לעת באם לקבל על עצמה התחייבויות נוספות ולהמשיך בקידום הפרויקט. בשלב זה החברה מאמינה כי ההתחייבויות שלקחה על עצמה במסגרת החוזים אינם מהותיות לחברה.


פי.סי.חץ